Žmogaus studijų centras direktorė Edita Dereškevičiūtė vidiniai ir atviri mokymai

dr. Edita Dereškevičiūtė

Žmogaus studijų centro konsultantė,
partnerė

Tik tie, kurie iš tiesų stengiasi,
yra verti sėkmės

doc. Gintaras Chomentauskas

Žmogaus studijų centro
prezidentas

Negali pataikyti į taikinį,
jei jo nematai

Žmogaus studijų centras psichologas Justinas Burokas vidiniai ir atviri mokymai

Justinas Burokas

Žmogaus studijų centro konsultantas,
partneris

Už visų sprendimų, verslo ar asmeninių, stovi
žmogus su savo lūkesčiais ir abejonėmis

Nomeda Brazdžiūnaitė

Žmogaus studijų centro konsultantė

Likimas yra ne projektas,
bet procesas

Doc. Visvaldas Legkauskas

Žmogaus studijų centro konsultantas

Žmogus elgiasi geriausiai, kaip moka.
Kol neišmoksta daugiau.

Olegas Lapinas

Žmogaus studijų centro konsultantas

Į visus klausimus atsakymus
jau buvo radęs Buda.
Gaila, kad neinformavo mūsų

Mūsų misija
Mūsų klientai veikia reiklioje ir nuolat kintančioje verslo aplinkoje, kurioje atsilikimas ar klaidos labai brangiai kainuoja.
Todėl mūsų misija yra suteikti naujausių ir patikrintų žinių vadybos ir taikomosios psichologijos srityse.
Vardan Jūsų sėkmės.
Mūsų misija individualiems asmenims ir šeimoms yra suteikti psichologinę paramą, kad jie galėtų gyventi prasmingiau ir džiaugsmingiau.

Mūsų veikla
“Žmogaus studijų centras” – konsultacinė firma, nuo 1991 metų sėkmingai veikianti Lietuvoje.
Mūsų patirtis ir nuolatinis tobulinimasis sudaro galimybę klientams naudotis efektyviausiais vadybos ir taikomosios psichologijos sprendimais.

Kokybės politika sutelkta į šias sritis:

Kokybiškos paslaugos, orientacija į klientą

Teikiame kokybiškas  paslaugas, kuriant bei taikant vadybos ir taikomosios psichologijos sprendimus verslui ir visuomenei. Siekiame kuo geriau išsiaiškinti savo klientų poreikius ir lūkesčius ir į juos atsižvelgti.

Aukštos kvalifikacijos, motyvuoti darbuotojai

Žmogaus studijų centro  aukšta konsultuojančių darbuotojų kvalifikacija yra būtina sąlyga veiklos kokybei užtikrinti. Sudarytos  sąlygos personalui nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų klientų poreikius.  Darbuotojai, vykdydami kokybės politiką, taiko kokybės vadybos sistemos nustatytas procedūras.

Efektyvi kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema nuolat prižiūrima, tobulinama pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

Organizacijos vadovybė įsipareigoja užtikrinti atitiktį taikomiems reikalavimams ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.