Untitled-1

dr. Edita Dereškevi?i?t?

Žmogaus studij? centro konsultant?,
partner?

Tik tie, kurie iš ties? stengiasi,
yra verti s?km?s
Untitled-1

doc. Gintaras Chomentauskas

Žmogaus studij? centro
prezidentas

Negali pataikyti ? taikin?,
jei jo nematai

Untitled-1

Justinas Burokas

Žmogaus studij? centro konsultantas,
partneris

Už vis? sprendim?, verslo ar asmenini?, stovi
žmogus su savo l?kes?iais ir abejon?mis
Untitled-1

Nomeda Brazdži?nait?

Žmogaus studij? centro konsultant?

Likimas yra ne projektas,
bet procesas
Untitled-1

Akvil? Balkien?

Žmogaus studij? centro konsultant?

Tik pamatav?s sužinosi
kiek nušokavai
Untitled-1

Doc. Visvaldas Legkauskas

Žmogaus studij? centro konsultantas

Žmogus elgiasi geriausiai, kaip moka.
Kol neišmoksta daugiau.
Untitled-1

Olegas Lapinas

Žmogaus studij? centro konsultantas

? visus klausimus atsakymus
jau buvo rad?s Buda.
Gaila, kad neinformavo m?s?
Untitled-1

dr. Jurgita Vizgirdait?

Žmogaus studij? centro konsultant?

Tik mokymasis užtikrina karjeros s?km?

Mūsų misija
Mūsų klientai veikia reiklioje ir nuolat kintančioje verslo aplinkoje, kurioje atsilikimas ar klaidos labai brangiai kainuoja.
Todėl mūsų misija yra suteikti naujausių ir patikrintų žinių vadybos ir taikomosios psichologijos srityse.
Vardan Jūsų sėkmės.
Mūsų misija individualiems asmenims ir šeimoms yra suteikti psichologinę paramą, kad jie galėtų gyventi prasmingiau ir džiaugsmingiau.

Mūsų veikla
“Žmogaus studijų centras” – konsultacinė firma, nuo 1991 metų sėkmingai veikianti Lietuvoje.
Mūsų patirtis ir nuolatinis tobulinimasis sudaro galimybę klientams naudotis efektyviausiais vadybos ir taikomosios psichologijos sprendimais.

© Copyright www.humanstudy.lt