Untitled-1

dr. Edita Dereškevi?i?t?

Žmogaus studij? centro konsultant?,
partner?

Tik tie, kurie iš ties? stengiasi,
yra verti s?km?s
Untitled-1

doc. Gintaras Chomentauskas

Žmogaus studij? centro
prezidentas

Negali pataikyti ? taikin?,
jei jo nematai

Untitled-1

Justinas Burokas

Žmogaus studij? centro konsultantas,
partneris

Už vis? sprendim?, verslo ar asmenini?, stovi
žmogus su savo l?kes?iais ir abejon?mis
Untitled-1

Nomeda Brazdži?nait?

Žmogaus studij? centro konsultant?

Likimas yra ne projektas,
bet procesas
Untitled-1

Akvil? Balkien?

Žmogaus studij? centro konsultant?

Tik pamatav?s sužinosi
kiek nušokavai
Untitled-1

Doc. Visvaldas Legkauskas

Žmogaus studij? centro konsultantas

Žmogus elgiasi geriausiai, kaip moka.
Kol neišmoksta daugiau.
Untitled-1

Olegas Lapinas

Žmogaus studij? centro konsultantas

? visus klausimus atsakymus
jau buvo rad?s Buda.
Gaila, kad neinformavo m?s?
Untitled-1

dr. Jurgita Vizgirdait?

Žmogaus studij? centro konsultant?

Tik mokymasis užtikrina karjeros s?km?
© Copyright www.humanstudy.lt